Жаропрочная нержавеющая сталь

Опубликовано: 09.11.2018

видео Жаропрочная нержавеющая сталь | видеo Жaрoпрoчнaя нержaвеющaя стaль

Нержавеющая сталь 12Х17 или AISI 430. Stainless Steel (Material).

Полезные свойства материала обеспечены наличием и правильным соотношением легирующих элементом, основными из которых являются хром, никель и титан.

При помощи легирования стали различными металлами добиваются усиления ее термической стойкости, прочности и свариваемости. В зависимости от химического состава существует несколько подгрупп жаропрочной стали. Каждый вид жаропрочки имеет свои технические и потребительские характеристики. Важность данного направления подчеркивает постоянно растущий спрос на такой металлопрокат.

Основной областью применения жаропрочных нержавеющих сталей является машиностроение. В тоже время, они широко востребованы в строительстве, электроэнергетике, деревообрабатывающей, пищевой и химической промышленности. Жаропрочные стали используются для изготовления подшипников, выпускных клапанов, электродов, деталей турбин и компрессоров, печной аппаратуры, теплообменников, муфелей, камер сгорания, крепежа.

здесь представлена широким выбором марок: 12Х18Н10Т (AISI 321), 14Х17Н2, 20Х13, 20Х23Н18 (AISI 310S), 30Х13 и 40Х13, 08Х13, 12Х13, 14Х17Н2.

Современная промышленность предъявляет строгие требования к используемым на производстве материалам. Многие изготовленные из них детали и конструкции должны надежно работать в агрессивных средах при температуре более 500 ° С. здесь совмещает высокую механическую, коррозионную и термическую стойкость. Полезные свойства материала обеспечены наличием и правильным соотношением легирующих элементом, основными из которых являются хром, никель и титан. Химический состав и маркировка коррозионностойких жаростойких и жаропрочных сталей регламентируется ГОСТ 5632-72. В металлургии они разделяются на две крупные категории - никельсодержащие и безникелевые.

Основной областью применения жаропрочных нержавеющих сталей является машиностроение. В тоже время, они широко востребованы в строительстве, электроэнергетике, деревообрабатывающей, пищевой и химической промышленности. Жаропрочные стали используются для изготовления подшипников, выпускных клапанов, электродов, деталей турбин и компрессоров, печной аппаратуры, теплообменников, муфелей, камер сгорания, крепежа.

В нашем ассортименте жаропрочная нержавеющая сталь представлена бесшовными трубами, листовым и сортовым прокатом. Большой выбор марок нержавейки: 08Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т (AISI 321), 14Х17Н2, 20Х13, 20Х23Н18 (AISI 310S), 30Х13 и 40Х13. Уточнить наличие и стоимость реализуемой продукции можно у наших менеджеров по телефону или через форму обратной связи на странице "Горячая линия".

uk

Корисні властивості матеріалу забезпечені наявністю і правильним співвідношенням легуючих елементом, основними з яких є хром, нікель і титан.

За допомогою легування сталі різними металами домагаються посилення її термічної стійкості, міцності і зварюваності. У залежності від хімічного складу існує кілька підгруп жароміцної сталі. Кожен вид жаропрочки має свої технічні і споживчі характеристики. Важливість даного напрямку підкреслює постійно зростаючий попит на такий металопрокат.

Основною областю застосування жароміцних корозійностійких сталей є машинобудування. У теж час, вони широко затребувані в будівництві, електроенергетиці, деревообробної, харчової і хімічної промисловості. Жароміцні сталі використовуються для виготовлення підшипників, випускних клапанів, електродів, деталей турбін і компресорів, пічної апаратури, теплообмінників, муфелів, камер згоряння, кріплення.

тут представлена широким вибором марок: 12Х18Н10Т (AISI 321), 14Х17Н2, 20Х13, 20Х23Н18 (AISI 310S), 30Х13 та 40Х13, 08Х13, 12Х13, 14Х17Н2.

Сучасна промисловість пред'являє суворі вимоги до використовуваних на виробництві матеріалів. Багато виготовлені з них деталі і конструкції повинні надійно працювати в агресивних середовищах при температурі понад 500 ° С. тут поєднує високу механічну, корозійну і термічну стійкість. Корисні властивості матеріалу забезпечені наявністю і правильним співвідношенням легуючих елементом, основними з яких є хром, нікель і титан. Хімічний склад і маркування корозійностійких жаростійких і жароміцних сталей регламентується ГОСТ 5632-72. У металургії вони поділяються на дві великі категорії - никельсодержащие і безникелевые.

Основною областю застосування жароміцних корозійностійких сталей є машинобудування. У теж час, вони широко затребувані в будівництві, електроенергетиці, деревообробної, харчової і хімічної промисловості. Жароміцні сталі використовуються для виготовлення підшипників, випускних клапанів, електродів, деталей турбін і компресорів, пічної апаратури, теплообмінників, муфелів, камер згоряння, кріплення.

В нашому асортименті жаростійка нержавіюча сталь представлена безшовними трубами, листовим і сортовим прокатом. Великий вибір марок нержавійки: 08Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т (AISI 321), 14Х17Н2, 20Х13, 20Х23Н18 (AISI 310S), 30Х13 та 40Х13. Уточнити наявність і вартість реалізованої продукції можна у наших менеджерів по телефону або через форму зворотного зв'язку на сторінці "Гаряча лінія".

видео Жаропрочная нержавеющая сталь | видеo Жaрoпрoчнaя нержaвеющaя стaль

Сталь нержавеющая AISI 321. AISI 304. AISI 201. Stainless Steel (Material).


Сварка нержавейки с сталью.

rss